EasyDNNBlockBuilder

Сдружение “ПРОтегни ръка” е създадено от служителите на ПроКредит Банк (България) ЕАД с основна цел да подпомага финансово лечението на болни деца на възраст до 18 (осемнадесет) години, произхождащи от социално слаби семейства, деца без един или двама родители, деца, членове на многодетни семейства, и на деца, чиито семейства са в затруднено финансово положение. Всеки служител може да участва с лични средства, като дарява малки ежемесечни суми. Клиенти и партньори на банката също могат да се включат в инициативата. Всеки, който желае, може да се присъедини към каузата "ПРОтегни ръка" чрез редовни доброволни месечни дарения или чрез еднократни доброволни вноски. Нека не забравяме, че съпричастността е добродетел, грижа и осъзнато действие за благополучието на някого другиго!


На кого помага фондът?

Набраните от Сдружението средства могат да се използват единствено и само за финансово подпомагане лечението на болни деца на възраст до 18 (осемнадесет) години, произхождащи от социално слаби семейства, деца без един или двама родители, деца, членове на многодетни семейства, и на деца, чиито семейства са в затруднено финансово положение. Подпомагането включва  закупуването на помощни медицински средства за деца с увреждания, спомагащи подобряването на физическото им състояние, закупуване на лекарствени продукти, подпомагане заплащането на операции и изследвания, както и разходи за следоперативен престой в болница. Парите се отпускат директно за заплащане на помощните медицински средства, лекарствата и лечението. Във всички случаи сумата се изплаща пряко на изпълнителя на услугата, на операцията или на доставчика на медикаментите/изследванията.

 

Нашите принципи

Кой може да се включи в инициативата?

Освен служителите на ПроКредит Банк (България) ЕАД, в благотворителната инициатива могат да се включат клиенти и партньори на банката и всички, които разпознават идеите на Сдружението като своя кауза. Всеки, който желае, може да се присъедини към „ПРОтегни ръка” чрез еднократни доброволни вноски или редовни доброволни месечни дарения.


Каква е структурата на "ПРОтегни ръка"?

"ПРОтегни ръка" се представлява от Управителен съвет от 3-ма члена на Сдружението, а всички решения се вземат от всички членове - служители в различни клонове на ПроКредит Банк (България) ЕАД в страната. В "ПРОтегни ръка" като дарители участват почти всички служители на банката.

Как се взимат решения в ПРОтегни ръка?

За да се вземе решение за отпускане на помощ за лечение, се провежда гласуване, в което участват членовете на Сдружението.

При гласуване, в което има еднозначни гласове, т.е. само ЗА или само ПРОТИВ, за одобрение/отказ е необходимо мнозинство от 33 % от членовете.

При гласуване, в което има противоречиви гласове ЗА и ПРОТИВ, за одобрение се изисква мнозинство от 50%+1 глас от членовете.

За всякакви принципни решения, като приемане на нови членове или изменения и допълнения в Политиката или Устава на Сдружението, трябва да е налице мнозинство от 75 % от членовете за вземане на решение.

Text/HTML