EasyDNNBlockBuilder

Нашият екип

Работещи на различни позиции в клоновете на ПроКредит Банк (България) ЕАД в страната, но обединени от каузата на „ПРОтегни ръка”, служителите дават своя принос в дейността за подпомагане лечението на деца в нужда. Всички членове на Сдружението съставляват Общото събрание, който е основният изпълнителен орган. Всеки един от тях, споделяйки целите на „ПРОтегни ръка”, е заявил желанието си за членство въз основа на писмена молба и е избран с мнозинство от 75 % от гласовете.

Всеки един член на „ПРОтегни ръка” активно се включва при разглеждането на случаите на децата, които се нуждаят от финансиране. 

Всеки един член на „ПРОтегни ръка” активно разпространява идеите и целите на инициативата и търси съмишленици за набиране на финансови средства за Сдружението, включително, но не само, като организира за тази цел различни мероприятия. 

Как да се свържете с нас?

avt.Action Formen

Text/HTML