EasyDNNBlockBuilder


Ако желаете да кандидатствате за помощ от "ПРОтегни ръка", моля прочетете Политиката на Сдружението и попълнете Молба-Декларация за отпускане на помощ. Ако предоставяте снимка на детето Ви, моля попълнете също декларация за предоставяне на снимка.

Молби за кандидатстване за помощ от „ПРОтегни ръка“ ще бъдат приемани само след предварително събеседване с родител/настойник на нуждаещото се дете.

Документи, изпратени по пощата и/или чрез имейл няма да бъдат разглеждани.

На кого помага "ПРОтегни ръка"?

Средствата набрани чрез Благотворителната кауза могат и се използват единствено и само за финансово подпомагане лечението на болни деца на възраст до 18 години, произхождащи от социално слаби семейства, деца без един или двама родители, деца, членове на многодетни семейства и други деца, чиито семейства са в затруднено финансово положение. 

Преди да кандидатствате, моля да се запознаете с политиката ни за поверителност, която дава отговор как и защо обработваме Вашите лични данни.

Text/HTML