За нас За нас Отчети Децата на фонда направи дарение контакти Контакти

Ако се нуждаете от помощ


Румяна - едно от децата на фонда
Средствата набрани чрез благотворителния фонд могат да се използват единствено и само за финансово подпомагане лечението на болни деца на възраст до 18 години, произхождащи от социално слаби семейства или сираци, което включва заплащане на медицински услуги, лекарствени средства, и/или операции. Парите се отпускат директно за заплащане на услугата, лекарствата или лечението. Във всички случаи сумата се изплаща пряко на изпълнителя на услугата, на операцията или на доставчика на медикаментите.
кой може да се включи в инициативата? 

Кой може да се включи в инициативата?
Освен служителите на ПроКредит Банк, в благотворителната инициатива могат да се включат клиенти и партньори на банката. Всеки, който желае, може да се присъедини към „ПРОтегни ръка” чрез еднократни доброволни вноски или редовни доброволни месечни дарения.

Каква е структурата на „ПРОтегни ръка”?
"ПРОтегни ръка" се представлява от Управителен съвет от 3 члена на Сдружението, а всички решения се вземат от 40 члена - служители в различни клонове на ПроКредит банк в страната.

С цел по-доброто му функциониране на местно ниво клоновете са разделни на 6 региона. За координацията на дейностите на надрегионално ниво и за организационно-административната работа отговаря координатор на Сдружението.

В "ПРОтегни ръка" като дарители участват почти всички служители, които работят в ПроКредит Банк (България) ЕАД.

Как се взимат решения в „ПРОтегни ръка”?
За да се вземе решение за отпускане на помощ за лечение, се провежда гласуване, в което участват членовете на Сдружението.

При гласуване, в което има еднозначни гласове, т.е. само ЗА или само ПРОТИВ, за одобрение/отказ е необходимо мнозинство от 33 % от членовете.

При гласуване, в което има противоречиви гласове ЗА и ПРОТИВ, за одобрение се изисква мнозинство от 50%+1 глас от членовете.

За всякакви принципни решения, като приемане на нови членове на Общото събрание или изменения и допълнения в Политиката на Фонда, трябва да е налице мнозинство от 75 % от членовете на Общото събрание за вземане на решение.

Устав на сдружение с нестопанска цел "ПРОтегни ръка"
Политика на сдружение с нестопанска цел "ПРОтегни ръка"
Политика за поверителност на СНЦ "ПРОтегни ръка"

Начало | За нас | Направи дарение | Ако се нуждаете от помощ | Контакти
Отчети Децата на фонда Направи дарение начало Ако се нуждаете от помощ