За нас За нас Отчети Децата на фонда направи дарение контакти Контакти

Ако се нуждаете от помощ
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

януари 2014 г.

Йорданка Стоянова е на 4 г. Поради двигателно изоставане, провежда рехабилитация, от която има добър ефект. Нуждае се от уред, който ще подпомогне раздвижващата програма на детето. За тази цел Протегни ръка отпусна средства в полза на момиченцето.


Теодора Димитрова е на 2 г. Състоянието ѝ се характеризира със задръжка в психомоторното развитие. За изясняване на диагнозата и предприемане на адекватно лечение са необходими ДНК— изследвания, за извършването на които Протегни ръка осигури средства.


Божидар Стефанов е на 9 г. Поради особености в поведението, диагностицирани като детски аутизъм се нуждае се от терапия със специалисти. Протегни ръка даде принос за лечение на момчето, като отпусна средства за занимания с логопед и психолог, които ще развият неговите комуникативни и приспособителни умения в заобикалящата го среда.


Мариета Маврова е на 3 г. Благодарение на провежданото лечение има постигнат значителен напредък в двигателното и говорното ѝ развитие и е започнала да посещава специализирано детско заведение. Детето получи средства от Протегни ръка за заплащане на процедури с барокамера, които се отразяват положително върху състоянието.


Стефан Георгиев е на 4 г. с установено генерализирано разстройство в развитието. С активните грижи на майката и работа със специалисти, при детето се наблюдава подобрение. Протегни ръка отпусна помощ за провеждане на терапия с барокамера, която стимулира активността на централната нервна система, а оттам и цялостното състояние на организма.


Реджеб Чавуш е на 7 години. В ранна възраст е установена липса на слух, но благодарение на своевременна диагностика и лечение детето има нормално развитие и посещава масово училище, където се справя като всички деца. С финансовата помощ на Протегни ръка беше извършен ремонт на устройство към поставения в ухото имплант.


Берк Шамов е на 1г. и 9 месеца. Състоянието му се характеризира с леко умствено изоставане и мускулна хипотония. За правилно развитие, детето се нуждае от непрекъснати рехабилитации, както и провеждане на генетични изследвания. Протегни ръка помогна със 1000 лева за покриване на част от тези разходи.


Искрен Иванов е на 2 г. и 9 месеца. Нервно-психическото развитие на детето е по-забавено за възрастта, поради което се нуждае от рехабилитационно лечение. За втора година Протегни ръка дари средства в полза на малкия Искрен с цел двигателни процедури, от които в състоянието му се наблюдава положителна промяна.


Елица Койчева е на 1 г. Провежда рехабилитация за преодоляване за двигателните затруднения, които има. Благодарение на процедурите вече ходи с чужда помощ. С цел отпускане на средства за допълнителна рехабилитация кандидатстват за средства от Протегни ръка.


Емил Димитров е на 2 г. и 6 месеца. Родителите полагат улисия за подобряване на двигателната активност на детето чрез ежемесечни рехабилитации. С цел подпомагане на укрепването на мускулите и крайниците Протегни ръка отпусна средства за закупуване на специален уред - Терапевтична призма с колани.


Росен Иванов е на 6 г. Поради изоставане в двигателно отношение провежда физиотерапевтични процедури, в допълнение на които носи опорни шини. Нуждае се от вертикализатор, който ще подпомогне рехабилитационния процес. Протегни ръка оказа финансова подкрепа на семейството с част от средствата за покупка на помощен уред.


Лазар Павлов е на 10 г. Поради заболяването мускулна дистрофия детето се затруднява да ходи самостоятелно и има нужда от помощно средство за придвижване. Сумата от Протегни ръка ще помогне за закупуването на нова, по-удобна и функционална количка, с която детето ще може да посещава училище.


Денислав Добрев е на 7 г. Провежда комплексна рехабилитационна програма за лечение на заболяването церебрална парализа. В двигателно отношение е постигнат напредък и детето се нуждае се от специализирана триколка, която ще му помага при ходене. Фонд Протегни ръка предостави 1000 лв. за закупуване на помощното средство.


Никола Димитров е на 2 г. В състоянието му се забелязва изоставане в нервно-психическото развитие. Препоръчано е провеждането на лечебна физио и кинезитерапия, която ще подобри двигателните умения на детето. За постигане на тази цел Протегни ръка насочи сумата 1000 лв.


Виктор Дачев е на 3 години с установено забавяне в придобиването на съответните двигателни умения. За подобряване на състоянието му провежда рехабилитация и масажи, които не бива да бъдат прекъсвани. За да осигурят по-ефективно лечение за Виктор, родителите му кандидатстват за средства от Протегни ръка. Фондът отговори положително за втори път на тяхната молба.


Максим Асенов е на 3 г. В резултат от прекарана вирусна инфекция детето спира да говори. За уточняване на състоянието и последващото лечение се нуждае от редица изследвания. За осъществяване на тази цел фонд Протегни ръка насочи средства.


Божидара Георгиева е на 5 г., като в резултат на хидроцефалия и ДЦП физическото и нервно-психическото ѝ развитие изостават. С активно провеждана рехабилитация, включваща масаж и гимнастика, двигателните ѝ умения се подобряват. Фондът гласува и одобри за втори път помощ за продължаване на лечението.


Петя Христова е на 3 г. 9 м. При детето е установено изоставане в нервно-психическото развитие, но според лекарите с добри възможности за възстановяване, ако се провежда активно лечение. Фонд Протегни ръка подкрепи детето, като осигури средства за редовни занимания с логопед, психолог и рехабилитатор.


Валентин Генчов е на 7 г. Поради отчетено изоставане в двигателното развитие провежда рехабилитация, която протича с подобрение в състоянието му. Кандидатстват за средства от Протегни ръка, с които ще увеличат броя на процедурите за постигане на по-голям напредък.


Асен Асенов е на 7 г. По повод на заболяването глухота, детето е претърпяло оперативно лечение чрез кохлеарна имплантация на лявото ухо, в резултат на което състоянието му се подобрява. Асен получи подпомагане от Протегни ръка за ремонт на говорния процесор, който му е необходим за да чува.

Начало | За нас | Направи дарение | Ако се нуждаете от помощ | Контакти
Отчети Децата на фонда Направи дарение начало Ако се нуждаете от помощ