За нас За нас Отчети Децата на фонда направи дарение контакти Контакти

Ако се нуждаете от помощ


Отчети за дейността през 2022 г.

месец декември 2022 г. (размер 150 KB)
месец ноември 2022 г. (размер 150 KB)
месец октомври 2022 г. (размер 150 KB)
месец септември 2022 г. (размер 150 KB)
месец август 2022 г. (размер 150 KB)
месец юли 2022 г. (размер 150 KB)
  месец юни 2022 г. (размер 150 KB)
месец май 2022 г. (размер 150 KB)
месец април 2022 г. (размер 150 KB)
месец март 2022 г. (размер 150 KB)
месец февруари 2022 г. (размер 150 KB)
месец януари 2022 г. (размер 150 KB)


Отчети за дейността през 2021 г.

месец декември 2021 г. (размер 150 KB)
месец ноември 2021 г. (размер 150 KB)
месец октомври 2021 г. (размер 150 KB)
месец септември 2021 г. (размер 150 KB)
месец август 2021 г. (размер 150 KB)
месец юли 2021 г. (размер 150 KB)

месец юни 2021 г. (размер 150 KB)
месец май 2021 г. (размер 150 KB)
месец април 2021 г. (размер 150 KB)
месец март 2021 г. (размер 150 KB)
месец февруари 2021 г. (размер 50 KB)
месец януари 2021 г. (размер 50 KB)

 


Отчети за дейността през 2020 г.

месец декември 2020 г. (размер 50 KB)
месец ноември 2020 г. (размер 50 KB)
месец октомври 2020 г. (размер 50 KB)
месец септември 2020 г. (размер 50 KB)
месец август 2020 г. (размер 50 KB)
месец юли 2020 г. (размер 50 KB)

месец юни 2020 г. (размер 50 KB)
месец май 2020 г. (размер 53 KB)
месец април 2020 г. (размер 45 KB)
месец март 2020 г. (размер 46 KB)
месец февруари 2020 г. (размер 45 KB)
месец януари 2020 г. (размер 47 KB)
 


Отчети за дейността през 2019 г.

месец декември 2019 г. (размер 50 KB)
месец ноември 2019 г. (размер 50 KB)
месец октомври 2019 г. (размер 50 KB)
месец септември 2019 г. (размер 50 KB)
месец август 2019 г. (размер 50 KB)
месец юли 2019 г. (размер 50 KB)

месец юни 2019 г. (размер 50 KB)
месец май 2019 г. (размер 53 KB)
месец април 2019 г. (размер 45 KB)
месец март 2019 г. (размер 46 KB)
месец февруари 2019 г. (размер 45 KB)
месец януари 2019 г. (размер 47 KB)
 


Отчети за дейността през 2018 г.

месец декември 2018 г. (размер 50 KB)
месец ноември 2018 г. (размер 50 KB)
месец октомври 2018 г. (размер 53 KB)
месец септември 2018 г. (размер 45 KB)
месец август 2018 г. (размер 46 KB)
месец юли 2018 г. (размер 45 KB)

месец юни 2018 г. (размер 47 KB)
месец май 2018 г. (размер 47 KB)
месец април 2018 г. (размер 47 KB)
месец март 2018 г. (размер 46 KB)
месец февруари 2018 г. (размер 46 KB)
месец януари 2018 г. (размер 47 KB)
 


Отчети за дейността през 2017 г.

месец декември 2017 г. (размер 47 KB)
месец ноември 2017 г. (размер 47 KB)
месец октомври 2017 г. (размер 43 KB)
месец септември 2017 г. (размер 43 KB)
месец август 2017 г. (размер 43 KB)
месец юли 2017 г. (размер 46 KB)

месец юни 2017 г. (размер 44 KB)
месец май 2017 г. (размер 47 KB)
месец април 2017 г. (размер 46 KB)
месец март 2017 г. (размер 46 KB)
месец февруари 2017 г. (размер 46 KB)
месец януари 2017 г. (размер 44 KB)
отчет протегни ръка 2016


Отчети за дейността през 2016 г.

месец декември 2016 г. (размер 47 KB)
месец ноември 2016 г. (размер 48 KB)
месец октомври 2016 г. (размер 44 KB)
месец септември 2016 г. (размер 40 KB)
месец август 2016 г. (размер 45 KB)
месец юли 2016 г. (размер 47 KB)

месец юни 2016 г. (размер 48 KB)
месец май 2016 г. (размер 47 KB)
месец април 2016 г. (размер 57 KB)
месец март 2016 г. (размер 48 KB)
месец февруари 2016 г. (размер 46 KB)
месец януари 2016 г. (размер 55 KB)
отчет протегни ръка 2015


Отчети за дейността през 2015 г.


месец декември 2015 г. (размер 50 KB)
месец ноември 2015 г. (размер 47 KB)
месец октомври 2015 г. (размер 48 KB)
месец септември 2015 г. (размер 50 KB)
месец август 2015 г. (размер 49 KB)
месец юли 2015 г. (размер 48 KB)

месец юни 2015 г. (размер 50 KB)
месец май 2015 г. (размер 49 KB)
месец април 2015 г. (размер 48 KB)
месец март 2015 г. (размер 48 KB)
месец февруари 2015 г. (размер 49 KB)
месец януари 2015 г. (размер 49 KB)


Отчети за дейността през 2014 г.

годишен отчет 2014 г. (размер 1026 KB)
месец декември 2014 г. (размер 49 KB)
месец ноември 2014 г. (размер 58 KB)
месец октомври 2014 г. (размер 62 KB)
месец септемви 2014 г. (размер 47 KB)
месец август 2014 г. (размер 59 KB)
месец юли 2014 г. (размер 60 KB)
месец юни 2014 г. (размер 62 KB)
месец май 2014 г. (размер 83 KB)
месец април 2014 г. (размер 84 KB)
месец март 2014 г. (размер 100 KB)
месец февруари 2014 г. (размер 85 KB)
месец януари 2014 г. (размер 102 KB)


Отчети за дейността през 2013 г.

месец декември 2013 г. (размер 81 KB)
месец ноември 2013 г. (размер 83 KB)
месец октомври 2013 г. (размер 80 KB)
месец септември 2013 г. (размер 79 KB)
месец август 2013 г. (размер 80 KB)
месец юли 2013 г. (размер 71 KB)
месец юни 2013 г. (размер 73 KB)
месец май 2013 г. (размер 73 KB)
месец април 2013 г. (размер 70 KB)
месец март 2013 г. (размер 79 KB)
месец февруари 2013 г. (размер 80 KB)
месец януари 2013 г. (размер 71 KB)


Отчети за дейността през 2012 г.

месец декември 2012 г. (размер 71 KB)
месец ноември 2012 г. (размер 71 KB)
месец октомври 2012 г. (размер 71 KB)
месец септември 2012 г. (размер 71 KB)
месец август 2012 г. (размер 70 KB)
месец юли 2012 г. (размер 70 KB)
месец юни 2012 г. (размер 71 KB)
месец май 2012 г. (размер 70 KB)
месец април 2012 г. (размер 71 KB)
месец март 2012 г. (размер 72 KB)
месец февруари 2012 г. (размер 72 KB)
месец януари 2012 г. (размер 70 KB)


Отчети за дейността през 2011 г.

месец декември 2011 г. (размер 72 KB)
месец ноември 2011 г. (размер 71 KB)
месец октомври 2011 г. (размер 69 KB)
месец септември 2011 г. (размер 73 KB)
месец август 2011 г. (размер 73 KB)
месец юли 2011 г. (размер 71 KB)
месец юни 2011 г. (размер 71 KB)
месец май 2011 г. (размер 70 KB)
месец април 2011 г. (размер 71 KB)
месец март 2011 г. (размер 71 KB)
месец февруари 2011 г. (размер 72 KB)
към месец януари 2011 г. (размер 70 KB)Отчети за дейността през 2010 г.

месец декември 2010 г. (размер 72 KB)
месец ноември 2010 г. (размер 71 KB)
месец октомври 2010 г. (размер 69 KB)
месец септември 2010 г. (размер 95 KB)
месец август 2010 г. (размер 80 KB)
месец юли 2010 г. (размер 95 KB)
месец юни 2010 г. (размер 89 KB)
месец май 2010 г. (размер 85 KB)
месец април 2010 г. (размер 89 KB)
месец март 2010 г. (размер 90 KB)
месец февруари 2010 г. (размер 89 KB)
месец януари 2010 г. (размер 89 KB)


Отчети за дейността през 2009 г.

месец декември 2009 г. (размер 112 KB)
месец ноември 2009 г. (размер 90 KB)
месец октомври 2009 г. (размер 82 KB)
месец септември 2009 г. (размер 85 KB)
месец август 2009 г.(размер 90 KB)
месец юли 2009 г. (размер 70 KB)
месец юни 2009 г. (размер 91 KB)
месец май 2009 г. (размер 92 KB)
месец април 2009 г. (размер 90 KB)
месец март 2009 г. (размер 87 KB)
месец февруари 2009 г. (размер 92 KB)
месец януари 2009 г. (размер 89 KB)


Отчети за дейността през 2008 г.

месец декември 2008 г. (размер 96 KB)
месец ноември 2008 г. (размер 91 KB)
месец октомври 2008 г. (размер 89 KB)
месец септември 2008 г. (размер 88 KB)
месец август 2008 г. (размер 92 KB)
месец юли 2008 г. (размер 92 KB)
месец юни 2008 г. (размер 89 KB)
месец май 2008 г. (размер 90 KB)
месец април 2008 г. (размер 88 KB)
месец март 2008 г. (размер 89 KB)
месец февруари 2008 г. (размер 109 KB)
месец януари 2008 г. (размер 108 KB)Отчети за дейността през 2007 г.

месец декември 2007 г. (размер 89 KB)
месец ноември 2007 г. (размер 89 KB)
месец октомври 2007 г. (размер 89 KB)
месец септември 2007 г. (размер 88 KB)
месец август 2007 г. (размер 92 KB)
месец юли 2007 г. (размер 92 KB)
месец юни 2007 г. (размер 89 KB)
месец май 2007 г. (размер 90 KB)
месец април 2007 г. (размер 88 KB)
месец март 2007 г. (размер 89 KB)
месец февруари 2007 г. (размер 109 KB)
месец януари 2007 г. (размер 108 KB)


Отчети за дейността през 2006 г.

месец декември 2006 г. (размер 89 KB)
месец ноември 2006 г. (размер 89 KB)
месец октомври 2006 г. (размер 89 KB)
месец септември 2006 г. (размер 88 KB)
месец август 2006 г. (размер 92 KB)
месец юли 2006 г. (размер 92 KB)
месец юни 2006 г. (размер 89 KB)
месец май 2006 г. (размер 90 KB)
месец април 2006 г. (размер 88 KB)
месец март 2006 г. (размер 89 KB)
месец февруари 2006 г. (размер 109 KB)
месец януари 2006 г. (размер 108 KB)
Годишен oтчет за дейността през 2006 г. (размер 120 KB)
Одиторски доклад (размер 100 KB)


Отчети за дейността през 2005 г.

Годишен oтчет за дейността през 2005 г. (размер 120 KB)
месец декември 2005 г. (размер 89 KB)
месец ноември 2005 г. (размер 89 KB)
месец октомври 2005 г. (размер 89 KB)
месец септември 2005 г. (размер 88 KB)
месец август 2005 г. (размер 92 KB)
месец юли 2005 г. (размер 92 KB)
месец юни 2005 г. (размер 89 KB)
месец май 2005 г. (размер 90 KB)
месец април 2005 г. (размер 88 KB)
месец март 2005 г. (размер 89 KB)

 
протегни ръка театър ФранкфуртПостановката „Шумки от вяра по диви пътеки“ бе представена за първи път на международна сцена
гр. Франкфурт на Майн,
17.04.2018 г.

На 13 април 2018 г. зала Saalbau Gallus във Франкфурт на Майн
посрещна постановката на пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ – „Шумки от вяра по диви пътеки“. От създаването си през 2012 г., след над 100 постановки в 42 български града за първи път пътуващият театър „ПРОтегни ръка“ излезе на международна сцена. Заредени с много ентусиазъм, в подготовката на събитието се включиха и колеги от различни държави.
Над 400 гости в залата аплодираха силно трупата, не само заради играта, но и ...

Цялата новина вижте тук

Повече за нашите инициативи
Начало | За нас | Направи дарение | Ако се нуждаете от помощ | Контакти
Отчети Децата на фонда Направи дарение начало Ако се нуждаете от помощ